Jacqueline Klimas | Stories - Washington Times

Trending: To The Republic: Far-left threatens minority rights

Read Now

Jacqueline Klimas

Jacqueline Klimas

Jacqueline Klimas covers Capitol Hill for The Washington Times. She can be reached at jklimas@washingtontimes.com.

Articles by Jacqueline Klimas

© Copyright 2020 The Washington Times, LLC
3600 New York Avenue NE, Washington, DC 20002

Switch to Desktop version